top of page

Disclaimer

Algemeen en intellectuele eigendomsrechten

 

De website www.evihappe.com wordt beheerd door Evi Happe. 

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam of bedrijfsnaam, logo’s, tekeningen, teksten, beelden, blogartikelen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Evi Happe of rechthoudende derden.

Evi Happe behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. 

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evi Happe informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Evi Happe.

 

Aansprakelijkheid

 

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend.

De resultaten van de diensten van Evi Happe zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een training- of coachingstraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert.

De prijzen op deze website zijn inclusief BTW.

 

bottom of page